INSCHRIJVING NEDERLANDS VIOOLCONCOURS

Het Nederlands Vioolconcours vindt plaats van 4 tot en met 20 januari 2018.
De inschrijving is gesloten.
Start
toets ENTER
Dank voor je aanmelding!

Let op: deze aanmelding is nog geen inschrijving. Via e-mail ontvang je een definitieve bevestiging van je inschrijving en informeren we je over de wijze van betaling van het inschrijfgeld.
Je deelname is pas definitief als ook de betaling is ontvangen. De definitieve deelname wordt bepaald op basis van volgorde van inschrijving.
Nog iemand aanmelden
toets ENTER